Wednesday, August 28, 2013

" தல ", " குரு "-னு யாராச்சும் உங்களை
சொன்னா... உடனே உஷாராயிடுங்க.. 

அடி வாங்குற மாதிரி எதாவது சிட்சுவேஷன் 
வந்தா முதல் அடி உங்களுக்கு வாங்கி குடுக்கதான் 
இந்த பிட்டு....

- பாபா வெங்கீஷ்..

No comments:

Post a Comment