Wednesday, January 14, 2015


அவள் அப்படி ஒன்றும் அழகில்லை 
அவளுக்கு தங்கச்சி யாருமில்லை 
அவள் அக்கா ஒன்றும் கலரில்லை 
அதுக்கு இவளே பரவாயில்லை...


No comments:

Post a Comment