Friday, March 11, 2016


கோர்ட் : விஜய் மல்லய்யா எங்கே..?!
கவர்மெண்ட் : அவர் இந்தியாலயே இல்ல...
கோர்ட் : அதெப்படி தேடிப்பாக்காமயே சொல்றீங்க..?!
கவர்மெண்ட் : அனுப்பி வெச்சதே நாங்க தானே...!!

No comments:

Post a Comment