Saturday, March 19, 2016


எங்கிட்ட வந்து யாராவது ஐபோன்..ஐபோன்னு
பெருமை பேசினாங்கனு வைங்க..
நான் சிம்பிளா..
" என் போன் சார்ஜ் 2 நாள் நிக்குது.. உங்களுதுனு..? "
கேப்பேன்..
பார்ட்டி கப்சிப்..
# ஹே ஆருகிட்ட..!!

No comments:

Post a Comment