Thursday, July 28, 2016

கபாலி படத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சீன் எது..?
A.ரஜினி சார் நடந்து வர்ற சீன்..
B.ரஜினி சார் வலது கால் மேல இடது கால் போட்டு உக்காந்து இருக்குற சீன்..
C.ரஜினி சார் இடது கால் மேல வலது கால் போட்டு உக்காந்து இருக்குற சீன்..
D.ரஜினி சார் காபி சாப்பிடற சீன்..
# ஐய்யோ., என்னைய இப்டி பொலம்ப வுட்டுட்டாங்களே...!!!

No comments:

Post a Comment