Saturday, December 31, 2016

ஜனவரி 1-ல பொறக்க போற இந்தியாவுக்கும் இதே பேரா.. இல்ல வேற பேரு வெப்பாங்களானு ஒருத்தன் கேக்கறான்..
# பேரு வெச்சியே.. சோறு வெச்சியா மொமெண்ட்..

No comments:

Post a Comment