Saturday, August 20, 2016


" இன்னிக்கு சேலத்துக்கு தமன்னா வந்தா... நீ என்னை பாக்க வருவியா..? இல்ல தமன்னாவ பாக்க போவியா..?! "
" உன்னை தான் பாக்க வருவேன் மச்சி... "
" நிஜமாவா..?!! இந்த மூஞ்சை பாத்தா நம்ப முடியலியே... "
" ஹி., ஹி., ஹி.. என் வண்டி சர்வீஸ் போயி இருக்கு.. உன் வண்டி வாங்கிட்டு போலாமேனு... "

No comments:

Post a Comment